سطح پایه

در این سطح شما نرم افزار مربوطه به طور کاملا سطحی و پایه ایی آشنا خواهید شد ،که مقدمه ای بر آموزش های سطح بالاست.

سطح مقدماتی

در این سطح شما با ابزارهای ساده و پایه ایی نرم افزار اشنا می شوید تا بتوانید مسائل ساده را با نرم افزار مربوطه انجام دهید .

سطح پیشرفته

در این سطح سعی می شود تمام ابزارهای مربوط به نرم افزار یاد داده شود تا بتوانید مائل کاربردی و پروژه ها پیشرفته را انجام دهید .

سطح صنعتی

یادگیری کاربرد نرم افزارهای مربوط در صنعت برای ورود به بازار کار

دوره های نرم افزار : برنامه نویسی
مسائل کاربردی با متلب

مسائل کاربردی با متلب

سازه

طول دوره : 180 دقیقه

در این دوره به صورت مقدماتی به یادگیری متلب پرداخته شده و مسائل کاربردی در زمینه سازه در متلب حل شده است

مسائل کاربردی : رسم ایرفویل در متلب و پایتون

مسائل کاربردی : رسم ایرفویل در متلب و پایتون

طراحی ، رسم ، ایرفویل

طول دوره : 15 دقیقه

مسائل کاربردی : رسم ایرفویل در متلب و پایتون

ویرایش ( بازگردانی ) و طراحی