کمی در مورد خودمون بگیم : )))

دارنان گروهی از فارغ‌التحصیلان می‌باشد که در راستای آموزش رایگان قدم بر‌می‌دارد . هدف از تشکیل دارنان این است که هر دانشجو و یا هنرجوی که قصد دارد ، نرم افزار و یا درس خاصی از یک رشته را بیاموزد ، به دلیل عدم توانایی مالی از یادگیری اجتناب کند . دارنان با شعار قدمی برای آموزش و پیشرفت سعی دارد ، از آموزش درسی بدون کاربرد به یادگیری دروس در نرم‌افزارها بپردازد .که همین امر باعث می‌شود دانشجویان و هنرآموزان علاقه بیشتری به دروس رشته خود داشته باشند . نرم‌افزار یکی از بخشی‌هایی می‌باشد که آموزش رایگان در این حوزه خیلی کمرنگ و یا به صورت تبلیغاتی بوده است ولی در دارنان سعی شده است که آموزش نرم‌افزار بر چهار سطح : پایه ، مقدماتی ، پیشرفته و صنعتی باشد که هر یک از بخش‌ها برای افراد مختلف در هر سطوح و رشته مناسب می‎باشد . با تلاش همگان سعی می‌شود که کیفیت تدریس دروس و نرم‌افزار در دارنان با گذر زمان : کیفیت بهتر ، بروزرسانی و منطبق بودن دوره‌ها با جدیدترین مدل نرم‌افزار باشد .

ویرایش ( بازگردانی ) و طراحی