سطح پایه

در این سطح شما نرم افزار مربوطه به طور کاملا سطحی و پایه ایی آشنا خواهید شد ،که مقدمه ای بر آموزش های سطح بالاست.

سطح مقدماتی

در این سطح شما با ابزارهای ساده و پایه ایی نرم افزار اشنا می شوید تا بتوانید مسائل ساده را با نرم افزار مربوطه انجام دهید .

سطح پیشرفته

در این سطح سعی می شود تمام ابزارهای مربوط به نرم افزار یاد داده شود تا بتوانید مائل کاربردی و پروژه ها پیشرفته را انجام دهید .

سطح صنعتی

یادگیری کاربرد نرم افزارهای مربوط در صنعت برای ورود به بازار کار

دوره های نرم افزاری تحلیل سازه
مسائل کاربردی با متلب

مسائل کاربردی با متلب

سازه

طول دوره : 180 دقیقه

در این دوره به صورت مقدماتی به یادگیری متلب پرداخته شده و مسائل کاربردی در زمینه سازه در متلب حل شده است

حل مسائل با کاربردی با اباکوس

حل مسائل با کاربردی با اباکوس

سازه ، آموزش مقدماتی اباکوس ، تحلیل سازه

طول دوره : 100 دقیقه

حل مسائل کاربردی سازه در نرم افزار تحلیل سازه اباکوس

darnan darnan darnan darnan darnan
ویرایش ( بازگردانی ) و طراحی