سطح پایه

در این سطح شما نرم افزار مربوطه به طور کاملا سطحی و پایه ایی آشنا خواهید شد ،که مقدمه ای بر آموزش های سطح بالاست.

سطح مقدماتی

در این سطح شما با ابزارهای ساده و پایه ایی نرم افزار اشنا می شوید تا بتوانید مسائل ساده را با نرم افزار مربوطه انجام دهید .

سطح پیشرفته

در این سطح سعی می شود تمام ابزارهای مربوط به نرم افزار یاد داده شود تا بتوانید مائل کاربردی و پروژه ها پیشرفته را انجام دهید .

سطح صنعتی

یادگیری کاربرد نرم افزارهای مربوط در صنعت برای ورود به بازار کار

دوره های نرم افزاری : تحلیل سیالاتی
دوره آموزش نرم افزار xflr5

دوره آموزش نرم افزار xflr5

دینامیک پرواز ، آیرودینامیک

طول دوره :

آشنایی مقدماتی و پیشرفته با نرم افزار xflr5

ویرایش ( بازگردانی ) و طراحی